• محصولات مخابرات صاحب برند می‌شوند  (1391/10/24)
    محصولات مخابرات صاحب برند می‌شوند تلفن ثابت به عنوان قدیمی ترین خدمت مخابراتی در حالی صاحب برند و نشان اختصاصی می شود که اینترنت پرسرعت و تلویزیون اینترنتی به عنوان اپراتور اول ارتباطی کشور نیز هر یک برند های اختصاصی خود را خواهند یافت. مشاهده ادامه