شرکت پتسا صنعت آماده ارائه خدمات مهندسی و ساخت سیستم های کنترل:
·         ارائه خدمات مشاوره ای و طراحی کلی سیستم
·         طراحی و مهندسی تفصیلی
·         ساخت تابلوهای کنترل
·         تست نهایی با حضور خریداران محترم
·         نظارت بر نصب و راه اندازی
·         خدمات و پشتیبانی فنی سیستم های ارائه شده

و همچنین ارائه راه حل های جامع، ساخت و تامین تجهیزات:
·         سیستم ها و تجهیزات شبکه های صنعتی
·         سیستم ها و تجهیزات اتوماسیون صنعتی
·         سیستم ها و تجهیزات اتوماسیون روزمره
·         سیستم ها و تجهیزات تله متری و اسکادا
·         ساخت و تامین کامپیوترهای صنعتی
·         ارائه خدمات پشتیبانی فنی می باشد.

 جهت ثبت پروژه کلیک بفرمائید