کمپانی تایوانی Litmax  در سال 2000 میلادی فعالیت خود را در زمینه تولید LCD های صنعتی و تجهیزات مرتبط با آن آغاز نموده است .  از مهمترین تولیدات این کمپانی می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
·         SpanPixel Resizing LCD-Ultra Wide
·         SignPixel  all in one PC & Viewer
·         SeamLess Display Wall
·         NavPixel Marine Computing